88 days ago

V tom je krása Bull Marketu i Bear Marketu.
V Bull Marketu roste hodl portfolio a generuje zisky.
Long obchody jsou enormně ziskové a rychlé.
V Bear Marketu generují enormně velké a rychlé zisky shorty.
Hodl portfolio se postupně akumuluje do budoucna a následně vybírá v dalším Bull Marketu (pokud se nejedná o rychlejší "hodl trading").

By browsing this website, you agree to our Cookies policy.
Twitter Telegram Email Help