61 days ago

#GMT
GMT je na hraně:
- Zeleného support levelu
- Support stěny formace
Jestliže je potvrdíme v rezistenci, tak budu očekávat pokles na nižší úrovně.

#GMTGMT je na hraně:- Zeleného support levelu- Support stěny formaceJestliže je potvrdíme v rezistenci, tak budu očekávat pokles na nižší úrovně.
By browsing this website, you agree to our Cookies policy.
Twitter Telegram Email Help