37 days ago

#MATIC
MATIC propadl pod 2 bývalé support stěny a nyní je respektuje jako rezistenci.
Pokud se nám podaří prorazit nad tyto 2 support stěny a červenou rezistenční zónu s potvrzením v support, tak se bude očekávat bullish breakout.

#MATICMATIC propadl pod 2 bývalé support stěny a nyní je respektuje jako rezistenci. Pokud se nám podaří prorazit nad tyto 2 support stěny a červenou rezistenční zónu s potvrzením v support, tak se bude očekávat bullish breakout.
By browsing this website, you agree to our Cookies policy.
Twitter Telegram Email Help