20 days ago

#Dominance
Zmiňoval jsem, že dominance je na konci svého support levelu.
Co sledovat?
Nyní bude velmi důležitý aktuální range, ve kterém se nacházíme.
Jsme na konci support levelu a stále nás svírá rezistenční stěna.
Je potřeba počkat, jestli:
a) Prorazíme support level, potvrdíme ho a budeme pokračovat ke druhému (historicky nejnižší bod dominance)
b) Prorazíme rezistenční stěnu s potvrzením v support, aby nastal odraz dominance na horní úrovně.

#DominanceZmiňoval jsem, že dominance je na konci svého support levelu. Co sledovat?Nyní bude velmi důležitý aktuální range, ve kterém se nacházíme. Jsme na konci support levelu a stále nás svírá rezistenční stěna. Je potřeba počkat, jestli:a) Prorazíme support level, potvrdíme ho a budeme pokračovat ke druhému (historicky nejnižší bod dominance)b) Prorazíme rezistenční stěnu s potvrzením v support, aby nastal odraz dominance na horní úrovně.
By browsing this website, you agree to our Cookies policy.
Twitter Telegram Email Help