5 days ago

#NEAR
Stále ve střehu pro NEAR...
Jestliže dojde k průrazu supportu stěny trojúhelníku s potvrzením v rezistenci, tak budu očekávat pokles.

#NEARStále ve střehu pro NEAR... Jestliže dojde k průrazu supportu stěny trojúhelníku s potvrzením v rezistenci, tak budu očekávat pokles.
By browsing this website, you agree to our Cookies policy.
Twitter Telegram Email Help